NANOTEKNOLOJİ NEDİR?

"Nano” sözcük olarak, bir fiziksel büyüklüğün bir milyarda biri anlamına gelir. Bir nanometreyse, metrenin bir milyarda birine eşit bir uzunluk birimi. İnsan saç telinin çapının yaklaşık 50.000 nanometre olduğu düşünülürse ne kadar küçük bir ölçekten bahsedildiği daha rahat anlaşılabilir. Bir başka deyişle, bir nanometre içine yan yana ancak 2-3 atom dizilebilir; yaklaşık 100-1000 atom bir araya gelerek nano ölçeklerde bir nesneyi oluşturur.

Nanopartikül denildiğinde ise çapları 20-100 nanometre civarlarında olan parçacıklar tanımlanır. Paçacık çapları bu denli düştüğünde buna ters orantılı olarak malzemenin toplam yüzey alanı ve aktifliği de o denli artar.

Nano boyutlu malzemeler üzerine gerçekleştirilen çalışmalar son yıllarda tek başına önemli bir alan olma doğrultusunda büyük bir gelişim göstermektedir. Boyutları 100 nm ve altında kalan tozlar olarak tanımlan nano-partiküller ise nano boyutlu malzemelerin dolayısıyla nano-teknolojinin temelini oluşturmaktadır. Bu partiküller diğer ticari malzemelerden genelde farklı ve üstün kabul edilen özellikler göstermektedir. Örneğin, demir grubu bir metal olan kobalt nano partikül formunda, yüksek manyetik özellik, yüksek sinterlenme reaktifligi ve yüksek sertlik değerleri göstermektedir. Bu farklılıktan dolayı bu malzemeler yeni uygulama alanları bulmuşlardır.

nanotech investments
Call Now ButtonArayın