NASIOL GİZLİLİK POLİTİKASI

NASIOL GİZLİLİK POLİTİKASI

(GÜNCELLEME 31 OCAK 2020)

GENEL BİLGİ

Bu web sitesi ('Web Siteleri' olarak anılacaktır), Artekya Teknoloji, TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi - Gebze, Kocaeli, Türkiye üyesi Nasiol tarafından işletilmektedir.

Artekya Teknoloji, bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu web sitesi, www.nasiol.com ve www.artekya.com (topluca "Web Sitelerimiz") dahil olmak üzere, iki web sitesi sunmaktadır.

Gizlilik Politikamız, Web Sitelerimizin ziyaretçilerine kişisel verilerinin Nasiol tarafından işlenmesine ilişkin bilgiler sağlar.

Gizlilik Politikamız, Nasiol'un sizden topladığı veya Nasiol'e sağladığınız kişisel bilgilerin ("Bilgiler" olarak anılacaktır), Nasiol tarafından işlenmesinin esaslarını belirler.

Nasiol, gizliliğinizi korumayı ve bunlara saygı duymayı taahhüt eder ve Bilgilerinizi yalnızca bilgilerinizin korunması yönünde atılacak adımları belirleyen Genel Veri Koruma Yönetmeliği veya GDPR olarak bilinen Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (EU) 2016/679 sayılı Yönetmeliği ve sonraki değişiklikler ('GDPR' olarak anılır) uyarınca aşağıda belirtilen şekilde ve amaçlar doğrultusunda kullanacaktır.

Bu Gizlilik Politikası, Web Sitelerimizi kullanımınızla bağlantılı olarak, işlediğimiz sizinle ilgili Bilgiler için geçerlidir. İşlediğimiz Bilgi türleri, Web Sitelerimizi nasıl kullandığınıza bağlıdır.

Web Sitelerimizi kullanarak ve Bilgilerinizi bize açıklayarak, Bilgilerinizin, bu Gizlilik Politikasında açıklanan şekilde, tarafımızdan toplanmasına, depolanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve ifşa edilmesine izin vermiş olursunuz. Bu Gizlilik Politikasının herhangi bir yönünü kabul etmiyorsanız, Web Sitelerimizi kullanmaya devam etmemenizi öneririz.

VERİ DENETLEYİCİSİ

Nasiol, GDPR Madde 4, Bölüm 7'de belirtilen anlamda kişisel bilgilerinizin denetleyicisidir.

Nasiol'un iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

E-posta Adresi: [email protected]

Adresi: TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi - Gebze, Kocaeli, Türkiye

TOPLAYABİLECEĞİMİZ BİLGİLER

Web Sitelerimizi herhangi bir şekilde ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda, Nasiol sizin hakkınızda farklı türde bilgiler toplayabilir ve işleyebilir.

Sizden toplanabilecek Bilgi türleri aşağıda belirtilmiştir ve Web Sitelerimizi kullanma şeklinize bağlıdır.

İnternet Protokolü (IP) adresiniz, tarayıcı türü ve sürümü, işletim sistemi ve cihaz türü gibi cihazınızla ilgili teknik bilgileri saklıyoruz. Bu bilgiler, anonim bir şekilde toplanır ve Web Sitelerimizi kullanıcılar için optimize etmemize yardımcı olur.

Ziyaret ettiğiniz sayfaların Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicileri (URL'ler), görüntülediğiniz makaleler, sayfada geçirilen süre ve yönlendiren URL dahil olmak üzere ziyaretinizle ilgili bilgileri saklayabiliriz. Bunun kaynağı, Web Sitelerimize giden bir bağlantıyı izlediyseniz, geldiğiniz web sayfasıdır.

Web Sitelerimizde bulunan iletişim sayfası formları aracılığıyla bize mesaj göndermeyi seçerseniz, aşağıdaki bilgileri toplayabilir ve işleyebiliriz:

 • Adınız,
 • E-posta Adresiniz,
 • Menşe Ülkeniz.

Distribütörlük programımıza ortak olmak için başvurmayı seçerseniz (Bayi Olun Sayfası), aşağıdaki bilgileri toplayabilir ve işleyebiliriz:

 • Adınız,
 • Şirketinizin Adı,
 • Telefon Numaranız,
 • E-posta Adresiniz,

Distribütör Ortak Programımıza üye olursanız, yukarıda listelenen veri türleri Nasiol tarafından da işlenebilir - müşterilerimize işletmeniz hakkında bilgi verme amacıyla, bu verileri Web Sitelerimizde paylaşabiliriz.

Topladığımız Bilgiler, işlemenin temeli ve işleme amaçları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bazen, bu faaliyetler üçüncü şahıslar tarafından da gerçekleştirilebilir (aşağıdaki "Bilgilerinizin İfşası" bölümüne bakın).

BİLGİLERİNİZİ NEREDE SAKLIYORUZ

Topladığımız Bilgiler, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) içinde depolanabilir ve aktarılabilir veya örneğin, hizmet sağlayıcılarımızdan biri EEA dışındaki çalışanları veya ekipmanı kullandığında, EEA dışındaki ülkelere aktarılabilir ve bu ülkelerde depolanabilir. EEA, Avrupa Birliği'nde ('AB') bulunan ülkeleri ve kişisel Bilgilerin korunmasını sağlamak için yeterli yasalara sahip olduğu düşünülen diğer bazı ülkeleri kapsar.

Bilgilerinizi EEA'nın dışına aktarırken, bu bilgileri uygunsuz kullanım veya ifşadan koruyacağız (ve bizim adımıza hareket eden hizmet sağlayıcıların bunu kabul etmesini sağlayacağız) ve EEA'da uygulanan koruma düzeylerinin aynısını uygulayacağız. Tüm veri aktarımlarına yalnızca GDPR ve geçerli yasa tarafından belirtilen bu tür bir aktarım koşulları karşılandığında izin verilecektir.

BİLGİLERİNİZİ NASIL KULLANIYORUZ

İşlediğimiz Bilgilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla kullanabiliriz:

 • Web Sitelerimiz hakkında size genel bilgi vermek ve size kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak,
 • Dahili kayıtlarımızı tutmak,
 • Onayınızla pazarlama bilgileri sağlamak,
 • Web Sitelerimizdeki çevrimiçi gezinme davranışınızı analiz etmek,
 • Web Sitelerimizin içeriğinin siz ve cihazınız için en etkili, duyarlı ve uyumlu şekilde sunulmasını sağlamak;
 • Bize iletebileceğiniz iletişim taleplerinize yanıt vermek,
 • Resmi distribütörümüz olma talebinizi değerlendirmek,
 • Resmi bir distribütör olursanız - işinizle ilgili bilgileri Web Sitelerimize koyarak müşterilerinizin işletmeniz hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
 • Bizden talep ettiğiniz bilgileri veya hizmetleri size sağlamak,
 • Hizmetlerimizin veya Web Sitelerimizin uygunsuz kullanımını araştırmak için.

BİLGİLERİ İŞLEMENİN YASAL DAYANAĞI

Kişisel Bilgileriniz Nasiol tarafından aşağıdaki yasal zeminde işlenmektedir:

 • Bir veya daha fazla özel amaç için, bilgilerinizin işlenmesine izin vermişsinizdir (GDPR'nin 6. maddesi 1. fıkrası a. Harfi);
 • Taraf olduğunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesi için veya bir sözleşmeye girmeden önce isteğiniz üzerine adımlar atmak için, bilgilerinizin işlenmesine gerek duyulmaktadır (GDPR'nin 6. maddesi 1. fıkrası b. Harfi);
 • Nasiol'un tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için, bilgilerinizin işlenmesine gerek duyulmaktadır (GDPR'nin 6. maddesi 1. fıkrası c. Harfi);
 • Nasiol veya üçüncü bir şahıs tarafından gözetilen meşru menfaatlerin amaçları için, bilgilerinizin işlenmesine gerek duyulmaktadır (GDPR'nin 6. maddesi 1. fıkrası f. Harfi).

BİLGİLERİNİZİN İFŞASI

Bilgilerinizin size özel ve gizli olduğunu dikkate alıyoruz. Yasalar gereği veya iyi niyetle, gerekli olması halinde ve yapılmasının aşağıdakiler bakımından gerekli olduğuna inanarak Bilgilerinize erişebilir ve / veya ifşa edebiliriz:

 • Yasalara uymak veya bize sunulan yasal sürece uymak,
 • Haklarımızı veya mülkiyetimizi korumak ve savunmak,
 • Web Sitelerimizin kullanıcılarının hayati menfaatlerini korumak için gerekli koşullar altında hareket etmek.

Hizmet Sağlayıcılara İfşa

Hizmetlerimizin sağlanmasında bizim için çalışan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları kullanıyoruz. Hizmetleri sağlarken, Bilgileriniz, uygun olduğu durumlarda, hizmet sağlayıcı tarafından bizim adımıza işlenecektir.

Bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğiyle ilgili yeterli garantileri sağlayabildiklerinden emin olmak için kullandığımız tüm üçüncü şahısları kontrol edeceğiz. Bilgilerinize sağlayacakları korumalar ve bunların veri güvenliği standartlarımıza ve uluslararası aktarım kısıtlamalarımıza uygunluğu konusunda güvence sağlayan, kendileriyle yaptığımız yazılı sözleşmeler olacaktır.

Üçüncü Şahıslara İfşa

Belirli durumlarda, yukarıda açıklanan amaçlar için ve GDPR uyarınca, Bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşabilir veya paylaşmak zorunda kalabiliriz.

Bu tip üçüncü şahıslar aşağıdakiler olabilir:

 • Düzenleyici Yetkililer,
 • Finansal Kurumlar,
 • Polis ve Savcılar gibi Kamu Otoriteleri,
 • Denetçiler,
 • Harici Profesyonel Danışmanlar ve
 • Yasaların izin verdiği veya izin verdiğiniz diğer kişiler.

Yukarıda belirtilen taraflar, Bilgilerinizi GDPR Madde 4, Bölüm 7'de belirtilen anlamda bir "veri denetleyicisi" olarak da kullanabilir. Bunun anlamı, okumanız gereken kendi gizlilik bildirimlerine sahip oldukları ve GDPR gibi geçerli veri koruma mevzuatına uyma konusunda kendi sorumluluklarının bulunduğudur.

VERİ SAKLAMA

Bilgilerinizi, yukarıda açıklanan şekilde toplanma amaçlarını yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklarız. Bilgilerinizle ilgili veri saklama sürelerini belirlemek için kullandığımız kıstaslar aşağıdaki gibidir:

 • Sorgulama için saklama - aramızdaki ilişki sona erdikten sonra makul bir süre saklanması,
 • Onaylanmış ayrıntı verme programı başvurularında saklama - başvurunuzu değerlendirmek ve karar vermek için gerekli olan süre boyunca saklanması ve
 • Yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun olarak saklanması.

Veri saklama uygulamalarımızla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz, bizimle iletişime geçiniz (aşağıdaki "Bize Ulaşın" bölümüne bakınız).

GÜVENLİK

Nasiol tarafından iletilen, saklanan veya başka şekilde işlenen kişisel Bilgilerinizi istem dışı veya yasadışı yollarla imha, kayıp, değişiklik, yetkisiz ifşa veya erişim gibi durumlara karşı korumak amacıyla uygun teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerinden yararlanmaya çaba gösteriyoruz. Dikkatli bir şekilde seçtiğimiz hizmet sağlayıcılarımız da uygun koruyucu önlemlerden yararlanmak zorundadırlar.

Modern güvenlik uygulamaları ne kadar etkili olursa olsun, hiçbir fiziksel veya elektronik güvenlik sistemi tamamen güvenli değildir. İnternet üzerinden bilgi aktarımı tamamen güvenli değildir. Bilgilerinizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacak olsak da, Web Sitelerimize iletilen Bilgilerinizin güvenliğini garanti edemeyiz. Herhangi bir Bilgi aktarımında risk size aittir. Bilgilerinizi aldıktan sonra, yetkisiz erişimi önlemek için uygun güvenlik önlemlerinden yararlanacağız. Yeni teknolojiler ortaya çıktıkça, politikamızı gözden geçirmeye ve ek güvenlik özellikleri uygulamaya devam edeceğiz.

HAKLARINIZ

GDPR ve diğer veri koruma mevzuatı, veri sahiplerine çeşitli hak ve özgürlükler getirmektedir.

Ancak, bazı durumlarda bu haklarda kısıtlamaya gidilebilir. Özellikle, gerekli olduğu durumlarda haklarınız kısıtlanabilir:

 • Veri sahibinin veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için kamu güvenliğine yönelik tehditlerin korunması ve önlenmesi dahil olmak üzere, cezai suçların önlenmesi, soruşturulması, tespiti veya kovuşturulması veya cezai cezaların infaz edilmesi için.

Aşağıda sıralanan tüm haklarınızdan, bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı hariç olmak üzere, Nasiol'a e-posta yoluyla uygun talepte bulunarak yararlanabilirsiniz: [email protected]

Yukarıdakilere tabi olarak, GDPR kapsamındaki haklarınız şunları içerebilir (ilgili olduğu durumlarda):

Erişim Hakkı

Belirli koşullara tabi olarak, Nasiol'un sakladığı kişisel Bilgilerinize erişim hakkına sahipsiniz.

Mümkünse, açıklamamızın beklentilerinizi karşıladığından emin olmak için görmek istediğiniz bilgi türünü belirtmelisiniz.

Uygulama Koşulları

Nasiol kimliğinizi doğrulayabilmelidir. Talebiniz başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz etkileyemez; örneğin, başka kişilerin ve / veya işletmelerin mahremiyet ve gizlilik hakları.

Veri Taşınabilirliği Hakkı

Belirli koşullara tabi olarak, bize sağladığınız ve bizim tarafımızdan otomatik yollarla işlenen Bilgileri, yaygın olarak kullanılan makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahipsiniz.

Mümkünse, açıklamamızın beklentilerinizi karşıladığından emin olmak için görmek istediğiniz bilgi türünü belirtmelisiniz.

Uygulama Koşulları

GDPR, veri taşınabilirliği için genel bir hak tesis etmemektedir. Bu hak, yalnızca bilgilerin işlenmesi sizin onayınıza veya sizinle yaptığımız sözleşmeye dayanıyorsa ve bilgilerin işlenmesi otomatik araçlarla yapıldığında (örneğin, kağıt üzerinde olmayan kayıtlar) geçerlidir. Yalnızca sizin tarafınızdan "sağlanan" kişisel bilgileri etkiler. Bu nedenle, kural olarak, Nasiol tarafından oluşturulan veya başka herhangi bir kişi ve / veya işletme tarafından Nasiol'e sağlanan kişisel bilgiler için geçerli değildir.

 

Düzeltme Hakkı

Nasiol'un işlediği sizinle ilgili kişisel Bilgilerin doğruluğuna veya eksiksizliğine itiraz edebilirsiniz. Bilgilerin yanlış olduğu tespit edilirse, yanlış Bilgilerin uygun şekilde kaldırılması, düzeltilmesi veya tamamlanması hakkına sahipsiniz.

İletişim bilgilerinizdeki değişiklikler de dahil olmak üzere, kişisel Bilgilerinizle ilgili her türlü değişikliği, bize hemen bildirmenizi öneririz.

Uygulama Koşulları

Bu hak, yalnızca kendinizle ilgili kişisel bilgileriniz için geçerlidir. Bu haktan yararlanırken, mümkün olduğunca kendinize özgü olunuz.

Kısıtlama Hakkı

Belirli koşullara tabi olarak, kişisel Bilgilerinizin işlenmesine itiraz etme veya kısıtlamamızı isteme talep etme hakkına sahipsiniz.

Uygulama Koşulları

Bu hak, yalnızca kişisel bilgilerinizin kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için işlenmesi gerektiğinde geçerlidir. İtirazlar, özel durumunuzla ilgili gerekçelere dayanmalıdır. Kişisel Bilgilerinizi işlememiz için yasal gerekçelerimiz olduğunu kanıtlayabilmemiz bakımından bunlar, genel itirazlar olmamalıdır.

Silme Hakkı

Belirli koşullara tabi olarak, belirli gerekçelerle kişisel Bilgilerinizi sildirme hakkınız vardır (GDPR'nin 17. Maddesinde belirtilen "unutulma hakkı" olarak da bilinir); örneğin, işlediğimiz bilgilerin yanlış olduğunu veya işlemenin yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz durumlarda.

Uygulama Koşulları

Kişisel bilgilerinizi silemiyorsak, bunun çeşitli yasal nedenleri vardır. Bunlar, aşağıdaki durumlarda söz konusudur:

 • Yasal bir yükümlülüğe uymamız gerektiğinde,
 • Yasal takip başlatılması veya yasal takip karşısında savunuma durumunda veya
 • Saklama sürelerinin yasada tanımlandığı gibi veya Nasiol dahili veri saklama ilkeleri uyarınca geçerli olduğu durumlarda.

Cayma Hakkı

Herhangi bir bilgi işleme eylemi için önceden vermiş olduğunuz izni iptal etme hakkına sahipsiniz.

Uygulama Koşulları

İznin iptal edilmesi, iptalden önceki izne dayalı Bilgi işleme eyleminin yasallığına etki etmez.

GİZLİLİK POLİTİKAMIZDA DEĞİŞİKLİKLER

Nasiol, tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapmamız halinde bu durum, Web Sitelerinde yayınlanacaktır; böylece, hangi bilgileri topladığımızdan, bu bilgileri nasıl kullanabileceğimizden ve hangi durumlarda ifşa edebileceğimizden her zaman haberdar olursunuz. Bu tür değişiklikleri ilan etmemizden sonra Web Sitelerimizi kullanmaya devam ederseniz, bu Gizlilik Politikasını değiştirilmiş haliyle kabul etmiş sayılırsınız.

BİZE ULAŞIN

Bu Gizlilik Politikasında belirtilen bilgilerle ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz ve talebinizin olması durumunda, [email protected] e-posta adresi üzerinden, bizimle iletişime geçiniz.

Call Now ButtonArayın