KALİTE POLİTİKASI

ARTEKYA olarak temel politikamız; ilişki içinde olduğumuz kişi, kuruluş ve kurumlara beklentileri doğrultusunda:

  • Değişen dünya koşulları, bilimsel-teknolojik gelişmeler ve toplumsal gereksinimler çerçevesinde, meslek etiğini koruyarak,
  • Kaliteden ödün vermeden
  • Zamanında
  • Belirlenen şartlara uygun olarak
  • Çevreye ve kamu haklarına saygılı
  • Müşteri memnuniyetine dayalı hizmet vermek
  • Tüm süreçlerimizde proaktif bir yaklaşımla risk ve fırsatları değerlendirerek, operasyonel mükemmelliğe ulaşmak,
  • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve karşılamak üzere şeffaf ve anlaşılır bir iletişim dili oluşturmak,
  • İç ve dış mevzuat, ilgili ulusal ve uluslararası standartlar ile uyumlu hareket etmektir.

Bu amaç doğrultusunda;
Yönetim anlayışını, sürekli gelişme felsefesini, yönetimlerini ve sistemlerini tüm süreçlerde Kalite Yönetim Sistemi’ne uygun hale getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm personele özümsetmek ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü artırmak esastır.

Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip eder, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılarız.

Çağdaş yönetim bilinciyle ve çalışanların kuruluşumuzun özünü oluşturduğu düşüncesiyle hareket eder, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyarız. Yaptığımız tüm işlerde, işi kaliteli, ilk defada doğru olarak ve zamanında yapma prensibi ile çalışırız.

Bu güvence; ARTEKYA spesifikasyon ve rutinleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartların gerektirdiği şartların yerine getirilmesi ile sağlanır ve desteklenir.

Arayın